Uvjeti sudjelovanja u IONICKISS PLATFORMI

 

PODRUČJE PRIMJENE

IONICKISS PLATFORMOM upravlja tvrtka ANIV HEALTH d.o.o. Predmetnim se uvjetima sudjelovanja uređuje odnos između ANIV HEALTH kao nositelja programa i aktivnosti IONICKISS PLATFORME i članova IONICKISS PLATFORME (u nastavku „Član IP“). Član IP može besplatno postati svaka fizička osoba koja ima 18 godina i koja je izvršila kupovinu IONICKISS proizvoda putem bilo kojeg prodajnog kanala. Predajom zahtjeva, član IP prihvaća ove uvjete sudjelovanja. Član IP dužan je prijaviti promjenu podataka s kojima se prijavio kako bi ga mogli na pravilan i svrhovit način informirati o svim pogodnostima IONICKISS PLATFORME. Prihvat člana IP vrši se putem izdavanja potvrde o pristupanju od strane nadležnog administratora iz tvrtke ANIV HEALTH d.o.o..

KORIŠTENJE SVIH POGODNOSTI IONICKISS PLATFORME

Za korištenje svih pogodnosti IONICKISS PLATFORME samom korisniku će biti dodijeljena potvrda i kod koje je uvijek potrebno predočiti prilikom korištenja određenih pogodnosti.

IONICKISS PLATFORMA pogodnosti

Članovi IP će imati mogućnosti dobivati različite pogodnosti ovisno o njihovoj aktivnosti u platformi koja je iskazana kroz kupnju proizvoda ili usluga, promocija proizvoda ili usluga, kreiranje sadržaja itd. Način, vrsta i vrijednosti dodjeljivanja pogodnosti bazirati će se na procjeni tvrtke ANIV HEALTH d.o.o.

ISTEK POGODNOSTI

Vremenski istek dodijeljenih pogodnosti će biti definiran pojedinačno za svaku od dodijeljenih pogodnosti.

OTKAZ, PRESTANAK ČLANSTVA I PROMJENA UVJETA ČLANSTVA

Svaki član IP može u svakom trenutku, bez poštivanja roka, pisanom obavijesti upućenom na IP (putem e-pošte na anivhealth@gmail.com) prekinuti svoje članstvo. ANIV HEALTH d.o.o. zadržava pravo da članstvo u IONICKISS PLATFORMI, uz poštivanje primjerenog roka, u slučaju postojanja važnog razloga, obustavi, dopuni ili promijeni, pa i bez poštivanja tog roka, vodeći računa o interesima članova IP. ANIV HEALTH d.o.o. zadržava nadalje pravo da ako član IP zlouporabi neku od dodijeljenih pogodnosti, izvanredno otkaže članstvo te traži nadoknadu štete. ANIV HEALTH d.o.o. ima pravo da najkasnije nakon 1 godinu neaktivnosti otkaže članstvo i da izbriše profil člana, kao i sve podatke člana KLUBA.

SUGLASNOST ZA ZAŠTITU PODATAKA

Kako biste postali član IP, potrebno je prilikom kupnje proizvoda ispuniti obrazac za prijavu koji se sastoji od dodatnih informacija datum rođenja, spol, interesira me. Nakon prijave, član IP dodatno dobiva kod člana koji se može dodijeliti upisanim podacima odgovarajućeg člana kluba („Podaci kupca“). Također se podaci o kupovini, između ostalog u vezi kupljenih ili vraćenih artikala/usluga, cijene, mjesta i datuma postupka, podižu i prosljeđuju ANIV HEALTH d.o.o. putem IONICKISS trgovine. ANIV HEALTH d.o.o., kao i njihova tvrtka za obradu podataka po nalogu će podizati, sačuvati i koristiti osobne podatke (uklj. podatke kupca, podatke o kupovini, podatke o pogodnostima, kao i samovoljno podijeljeni podaci, između ostalog i u anketama ili aktivnostima) u svrhu informiranja i nagrađivanja članova IP. ANIV HEALTH d.o.o. koristi te podatke i za vlastite marketinške svrhe i želi na osnovu podataka biti u stanju izvršiti analize kupaca i članu IP ubuduće slati informacije, ponude, kao i individualizirane reklame – također i putem pošte i e-pošte ukoliko je član IP pristao na to u zasebnoj suglasnosti. Sudjelovanjem u IONICKISS PLATFORMI član IP je suglasan s obradom podataka u gore navedenom obujmu. Suglasnost je dobrovoljna. Ukoliko član IP to ne želi, sudjelovanje u IONICKISS PLATFORMI nažalost nije moguće. Član IP može svoju suglasnost za obradu osobnih podataka u gore navedenom obujmu u svakom trenutku opozvati za ubuduće putem e-pošte na anivhealth@gmail.com. U tom slučaju također nije moguće dalje sudjelovanje u IONICKISS PLATFORMI. Član IP može svoju zasebnu suglasnost za primanje informacija, ponuda i individualiziranih reklama od strane IONICKISS PLATFORME putem e-pošte I pošte (ako je te podatke dao na pristupnom obrascu), također u svako vrijeme opozvati bez navođenja razloga, na prethodno navedeni način. U tom slučaju član IP zadržava svoje članstvo IONICKISS PLATFORMI te se članstvo u IP i prednosti IP, neće mijenjati zbog ovog opoziva. Član IP se može u svako vrijeme obratiti ANIV HEALTH d.o.o. na gore navedene kontaktne podatke kako bi dobio informacije o sačuvanim podacima ili ukoliko ima druga pitanja ili molbe koje se tiču obrade osobnih podataka u okviru IONICKISS PLATFORMI.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

ANIV HEALTH d.o.o. ne jamči za cjelovitost, točnost i aktualnost prikazanih informacija i ponuda, te također za stalnu i neprekidnu raspoloživost našeg online sustava trgovine. ANIV HEALTH d.o.o. u pogledu ponuda ne jamči za stalnu raspoloživost artikala. ANIV HEALTH d.o.o. ne jamči za štete koje su eventualno nastale softverom koji se upotrebljava za usluge, osim ako ANIV HEALTH d.o.o. ili njegovi podizvođači te štete ne prouzroče namjerno ili krajnjom nepažnjom. Gore navedena isključenja odgovornosti ne vrijede kod povreda po život, tijelo i zdravlje. Odgovornost prema obveznom zakonu, kao zakon za jamčenje za proizvode ostaje netaknuta.

ANIV HEALTH d.o.o. zadržava pravo izmjene ili dopune ovih Uvjeta sudjelovanja u Programu, posebno ako je to u interesu pojednostavljenja i u svrhu sigurne obrade podataka i bodova te sprječavanja zlouporabe.

O promjenama Uvjeta sudjelovanja u Programu ćete biti obaviješteni putem pošte ili e-pošte. Smatrat će se da ste suglasni s promjenom ako ne otkažete članstvo u IP kako je propisano u roku od mjesec dana od dana slanja obavijesti.